Vítejte na našem webu

"Všemohoucí a milosrdný Bože, Tys dal svatému Eustachiu sílu vydržet všechny útrapy až do vítězného cíle; pomáhej i nám, kteří dnes oslavujeme jeho vítězství, abychom s Tvou pomocí obstáli v každé zkoušce.

Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen " 

Na přiložené fotografii je litinový kříž z pozůstalosti Ing. Antonína Nikendeye, který stával v kapli sv. Eustacha na zámku Ohrada do roku 1942, kdy bylo Myslivecké bratrstvo sv. Eustacha úředně zrušno nacisty.

 

Klub Svatého Eustacha byl původně zaregistrován ke dni 11. 9. 1992 Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VSC/1-14948/92-R jako lovecký klub, který sdružuje české občany, myslivecké odborníky, mladé myslivce a adepty myslivosti. Jeho činnost nebyla nikdy ukončena a spolek tedy fakticky nadále existuje pod přiděleným IČ: 489 25 977 a je registrován ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, položce 4002 od 1. 1. 2014. 

Klub Svatého Eustacha původně založený ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

V roce 2014 proběhla úspěšně přeregistrace spolku v souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb.

 

Oficielní název spolku zní:

Klub Svatého Eustacha, z.s.

 

Adresa sídla spolku je:

Kněžice čp. 59, 289 02 okr. Nymburk

 

Korespondenční adresa:

Mgr. Miroslav Drahota

předseda KSE

Rakouská 683/D

289 23 Milovice, okr. Nymburk

 

 

 

Výše členského příspěvku na jeden rok je 100,-Kč.

 

Žádáme všechny členy, aby platby prováděli zásadně banovním převodem nebo přímo vkladem na klubový účet u FIO banky, a.s.

č. ú. 2500757455/2010

(do informací o platbě uveďte své jméno a příjmení, aby mohla být platba identifikována)

Můžete samozřejmě platit i na více než jeden rok a to podle toho, jak se každý sám rozhodne.

Včasným zaplacením členských příspěvků přispějete k usnadnění zajištění činnosti klubu.

 

 

Mgr. Miroslav Drahota - předseda spolku

 

 

 

 
LEX - Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní